Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΟ SPIN PALACE ONLINE ΚΑΖΙΝΟ

Αποκτηστε 1000 € μπονουσ

1η Κατάθεση - Μπόνους έως 100% • 2η / 3η Κατάθεση - Μπόνους έως 400 € • Μόνο για νέους πελάτες • Ελάχ. κατάθεση 10 € •  70x όριο στοιχηματισμού  •   Ισχύουν Όροι

Όροι Προώθησης

Εγγραφή

Το Brexit και ο Αντίκτυπός του στα Διαδικτυακά Τυχερά Παιχνίδια

Novedades, Política

Ο τομέας των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδίων δε θα γλυτώσει από τις ευρύτατες συνέπειες του  Brexit; Spin Palace Blogисточник: Pixabay

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά αναφερόμενο ως Brexit, επικυρώθηκε επίσημα τις 31 Ιανουαρίου 2020. Όταν ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δε θα είναι πλέον μέρος της Ε.Ε.. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Brexit θα προκαλέσει τεράστιες αναστατώσεις στις οικονομίες τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρώπης. Οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδίων παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις, επειδή τοΗνωμένο Βασίλειο είναι η μεγαλύτερη αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδίων στην Ευρώπη, που με τη σειρά της παράγει τα μισά από τα παγκόσμια έσοδα από τυχερά παιχνίδια, της τάξης των 50 εκατομμυρίων δολλαρίων (αποτελούνται από στοιχήματα, αθλητικά στοιχήματα και διαδικτυακά καζίνο).

Οι κανονιστικές αλλαγές θα οδηγήσουν στον επηρεασμό των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδίων από το Brexit

Ο πιο άμεσος αντίκτυπος του Brexit θα αφορά τους κανονισμούς. Σήμερα τα τυχερά παιχνίδια δεν υφίστανται ρύθμιση από την Ε.Ε. σε κεντρικό επίπεδο. Αντίθετα, κάθε χώρα ρυθμίζει τον τομέα μεμονωμένα.

Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδίων του Ηνωμένου Βασιλείου, με εξουσίες βάσει του Νόμου περί Τυχερών Παιχνιδίων της χώρας από το 2005, θεωρείται γενικά το βασικό πρότυπο για τη ρύθμιση των διαδικτυακών τυχερών παιχνδίων και την περισσότερη νομοθεσία για τα τυχερρά παιχνίδια. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος του Brexit για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τα αθλητικά στοιχήματα πιθανότητα θα γίνει αισθητός στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατ' αρχήν, οι πολλές δεκάδες από εταιρείες στοιχημάτων, διαχείρισης διαδικτυακών καζίνο και ανάπτυξης λογισμικού με έδρα τη Νήσο του Μαν, το Γιβραλτάρ και το Όλντερνι, τρεις υπερπόντιες Βρετανικές κτήσεις, θα χάσουον αμέσως την πρόσβαση στην αγορά της Ε.Ε., με πάνω από 500 εκατομμύρια ανθρώπους, με απώλεια της ελευθερίας μετακίνησης κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και εργαζομένων την οποία εγγυάται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Παρόμοια, οι ευρωπαϊκές εταιρείες με άδειες για τυχερά παιχνίδια από την Ε.Ε. δε θα μπορούν πλέον να λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για εταιρείες με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μετακίνηση μπορεί να μην είναι καθόλου απλό θέμα, επειδή τώρα απολαμβάνουν προνομιούχος φορολογικούς συντελεστές μεταξύ 0,1% και 1,5%.

Η μετακόμιση στη Μάλτα, που διαθέτει έναν εύρωστο τομέα διαδικτυακών παιχνιδίων, μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση, αλλά ο Κανονισμός 10 των Κανονισμών Αδειών για Τυχερά Παιχνίδια της Αρχής της Μάλτας για τα Τυχερά Παιχνίδια (MGA) απαιτεί να έχουν οι κάτοχοι αδειών έδρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Το κόστος μιας άδειας αρχίζει από 25.000 €, ο φορολογικός συντελεστής για εταιρείες είναι 35%, και η MGA απαιτεί να πληρώνουν οι εταιρείες έναν φόρο τυχερών παιχνιδίων του 5% για τα έσοδα από πελάτες με έδρα στη Μάλτα. Επιπλέον, το να εδρεύουν αποκλειστικά στη Μάλτα θα απέκλειε τις εταιρείες διαχείρισης των διαδικτυακών καζίνο στα κινητά από την επικερδή Βρετανική αγορά με τζίρο 14,4 δισεκατομμύρια λίρες.

Δεν υπάρχει ακόμα καμμία ένδειξη ότι η εταιρείες θα μεταβιβάζουν το υψηλότερο κόστος λειτουργίας μετά το Brexit στον καταναλωτή; Spin Palace Blogисточник: Pixabay

Για να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς, οι εταιρείες διαχείρισης καζίνο πιθανόν θα πρέπει να ιδρύσουν θυγατρικές εταιρείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ε.Ε. -  με σημαντικό κόστος – για να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα λειτουργίας στις δύο αγορές. Μερικές ενέργειες ήταν πολύ ενεργές και προχώρησαν στις απαραίτητες προσαρμογές της δομής λειτουργίας τους. Για παράδειγμα, οι εταιρείες  Bet365 και William Hill επέκτειναν τη λειτουργία τους από το Γιβραλτάρ στη Μάλτα το 2019 εν αναμονή του Brexit.

Πέρα από αυτά, άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα αναγκαστούν να τροποποιήσουν την υπαρκτή νομοθεσία τους στην έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. και να ετοιμαστούν για την αναπόφευκτη εισροή αιτήσεων για άδειες. Για παράδειγμα, στην Ιταλία η χώρα επιτέλους δέχεται νέες αιτήσεις για άδειες τυχερών παιχνιδίων μετά από τρία χρόνια. Οι απαιτήσεις είναι όμως πολύ αυστηρές, ειδικά για τους καινούριους στον τομέα. Οι εταιρείες χωρίς υπαρκτή άδεια ή με λιγότερα έσοδα από 1,5 εκ. € χρειάζεται να καταθέσουν ισόποση τραπεζική εγγύηση. Επιπλέον, μόνο το τέλος υποβολής αίτησης είναι 200.000 €!

Θέματα Απασχόλησης

Μέχρι το 60% των εργαζομένων στον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδίων του Γιβραλτάρ κατοικεί στην Ισπανία. Στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, μπορούσαν να ταξιδεύουν καθημερινά στη δουλειά τους στο Γιβραλτάρ ανεμπόδιστα. Με την επικύρωση του Brexit, θα αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις άδειες παραμονής και εργασίας. Αυτό θα οδηγήσει τις εταιρείες διαχείρισης διαδικτυακών καζίνο για κινητά στο Γιβραλτάρ να αντιμετωπίζουν ενδεχομένως καταστρεπτικά θέματα ανθρώπινου δυναμικού – εκτός αν είναι πρόθυμες να αναλάβουν το κόστος μετακόμισης των έμπειρων υπαλλήλων τους στο νησί.

Θέματα Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και Απάτης

Το Brexit θα προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες στις εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων, στα γραφεία στοιχημάτων και στους διαχειριστές των καζίνο στην παρακολούθηση των πηγών χρηματοδότησης για την πρόληψη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Η οριοθέτηση γεωπολιτικών συνόρων σημαίνει ότι ένας σημαντικός αριθμός πελατών θα βρίσκεται έξω από τη δικαιοδοσία είτε του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) ή της Τράπεζας της Αγγλίας.

Συμπεράσματα

Η σημερινή κατάσταση είναι πολύ ρευστή και θα παραμένει έτσι μέχρι να υλοποιηθούν ευρύτατες νομοθετικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή, πάντως, ο αντίκτυπος του Brexit θα είναι αισθητός κυρίως για εταιρείες διαχείρισης και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Οι πελάτες θα είναι προστατευμένοι από τις αλλαγές στα παρασκήνια.

Ένας φόβος μεταξύ των ενδιαφερομένων είναι ότι αν το Brexit γίνει τελικά επιτυχία για το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό θα οδηγούσε αναπόφευκτα στην έξοδο περισσότερων χωρών από την Ε.Ε., που θα οδηγύσε μετά σε μια πιο κατακερματισμένη αγορά τυχερών παιχνιδίων, αυστηρότερους κανονισμούς και υψηλότερο κόστος λειτουργίας. Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να καταστεί τον τομέα πιο δύσκολο στη ρύθμιση και λιγότερο ασφαλή.

Εγγραφή
Ποια Είναι τα Παραδοσιακά Δώρα για την Επέτειο Γάμου;