Gaukite €1000 premija

1 depozitas - depozito dydžio premija iki €400 • 2 ir 3 depozitai - depozito dydžio premija iki €300 • Tik naujiems klientams •  Mažiausias depozitas €10  •  50x statymas

Prisijunkite

Akcijos sąlygos

Premijos pasiūlymo iki 1000 valiutos vienetų taisyklės

100 proc. atitinka iki 250 pirmojo depozito valiutos vienetų
25 proc. atitinka iki 300 antrojo depozito valiutos vienetų
50 proc. atitinka iki 450 trečiojo depozito valiutos vienetų

1. Šį pasiūlymą (toliau – „Pasiūlymas“) Jums pateikė „Spin Palace Casino“ (toliau – „Kazino“) ir jis pasiekiamas pirmą kartą Kazino žaidžiantiems žaidėjams (toliau – „Žaidėjas (-ai)“), kurie atsidarė savo pirmąją tikrų pinigų sąskaitą pasiūlymo metu.
2. Premijos už depozitą
1-ojo depozito naujo prisijungimo premija yra 100 proc. atitikimas, pagrįstas naujo Žaidėjo 1-uoju depozitu daugiausia iki 250 € kazino. (Pavyzdys: įneškite 250 € ir gaukite 250 naujo prisijungimo premiją – bendras sąskaitos likutis = 500)
2-ojo depozito premija yra 25 proc. atitikimas, pagrįstas naujo Žaidėjo 2-uoju depozitu daugiausia iki 300 kazino. (Pavyzdys: įneškite 500 ir gaukite 125 € 2-ojo depozito premiją – bendras sąskaitos likutis = 625 €)
3-iojo depozito premija yra 50 proc. atitikimas, pagrįstas naujo Žaidėjo 3-iuoju depozitu daugiausia iki 450 € kazino. Šis atitikties pasiūlymas negali būti naudojamas kartu su kitomis registracijos premijomis, kurias suteikė bet kuris kazino grupei priklausantis kazino
3. Šis atitikties pasiūlymas negali būti naudojamas kartu su kitomis registracijos premijomis, kurias suteikė bet kuris kazino grupei priklausantis kazino
4. Šis pasiūlymas galioja tik naujiems Žaidėjams ir juo reikia pasinaudoti per 7 dienas nuo tikros sąskaitos registracijos dienos. Po to registracijos premija nebebus pasiekiama, net jei bus pasiekiami kiti pasiūlymai. Registracijos premija bus laikoma nusavinta.
5. Jei gyvenate Lietuvoje, Jums reikės atlikti minimalų 20 € depozitą, kad gautumėte premiją už naują prisijungimą
6. Didžiausia 1000 valiutos vienetų prisijungimo premija bus automatiškai įrašyta į premijos sąskaitą, kai bus sėkmingai įneštas 20 arba daugiau valiutos vienetų depozitas.
7. Atkreipkite dėmesį, kad dėl čia pateiktų tikslų „Valiutos vienetas“ yra valiutos vienetas, kurį pasiūlė Žaidėjas tikros sąskaitos registracijos metu ir kurį šis Žaidėjas naudos atlikdamas Kazino operacijas.
8. Žaidėjas sutinka, kad norėdamas gauti pasiūlymus arba premijas jis turi žaisti su pagrindine valiuta, naudojama šalyje, kurioje jis turi registruotą adresą ir iš kurios žaidžia. Jei pagrindinė valiuta nėra pasiekiama, žaisti leidžiama JAV doleriais, Kanados doleriais arba eurais. Kazino pasilieka teisę neišduoti jokių premijų ir laimėjimų, atsirandančių iš depozitų bet kuria valiuta, prieštaraujančių šiai sąlygai.
9. Šis pasiūlymas negali būti perleidžiamas.
10. Kai gavote registracijos premiją bet kuriame grupei priklausančiame kazino, turite atitikti papildomus minimalius žaidimo reikalavimus prieš galėdami gauti papildomas registracijos premijas kituose grupei priklausančiuose kazino.
11. Naujo prisijungimo premijos pasiūlymas leidžiamas tik kartą asmeniui, namų ūkiui, šeimai, namų ūkio adresui, el. pašto adresui, kredito kortelės numeriui arba bendrinamai kompiuterio aplinkai, pavyzdžiui, bibliotekai, darbo vietai, žmonių grupei, universitetui arba mokyklai. Kazino pasilieka teisę anuliuoti visus laimėjimus ir žaidimą, jei į tai neatsižvelgiama.
12. Naujo prisijungimo premijos negalima atsiimti kartu su kitomis premijomis, kurias šiuo metu siūlo „Bayton Limited“, ir joms taikoma nuolatinė peržiūra. Kazino turi teisę bet kuriuo metu keisti šį pasiūlymą ir jo sąlygas.
13. Su Jums suteikta registracijos premija turite sužaisti 50 kartų (50x) prieš galėdami atsiimti bet kokius laimėjimus, gautus naudojant Jūsų likučio premijos pinigų dalį. („Žaidimo reikalavimas“). Pavyzdžiui, jei Jūs įnešate 100 ir gaunate 100 kreditų premiją, žaidimo reikalavimas bus 50 x 100 = 5000. Visi laimėjimai, priskiriami Jūsų likučio pinigų daliai, gali būti išimti bet kuriuo metu, jei jie atitinka visus šiuos terminus ir sąlygas.
14. Negalite atsiimti arba gauti registracijos premijos šiame Kazino, jei anksčiau atsiėmėte arba gavote registracijos premiją iš kitai grupei priklausančio kazino ir dar nepastatėte šios anksčiau atsiimtos arba gautos registracijos premijos ir susijusio pradinio depozito bent 100 kartų grupei priklausančiame kazino, kuris Jums suteikė registracijos premiją. Jei į Jūsų sąskaitą šiame Kazino buvo įskaityta registracijos premija, kurią (mūsų neribota nuožiūra) gauti nesate tinkami, Kazino turi atgaline data anuliuoti tokią registracijos premiją ir bet kokius laimėjimus, kuriuos gavote po to, kai registracijos premija buvo įskaityta į atitinkamas Jūsų sąskaitas.
15. Kai Jums buvo suteikta registracijos premija (jei buvo reikalaujama, kad atitiktumėte visus statymo reikalavimus), Jums bus taikomas apribojimas ir galėsite išsiimti daugiausia tik 6 kartus didesnę už Jūsų pirmąjį depozitą sumą, o likęs likutis bus nusavintas. Ši nuostata bus taikoma tik kazino vadovybės nuožiūra. Visi progresiniai laimėjimai yra šios nuostatos išimtys. Jūsų premijos likučio procentas (atsižvelgiant į Jūsų pinigų likutį) nustatys statymo procentą. Pavyzdžiui, 100 kreditų depozitas suteiks Jums 100 kreditų premiją, o tai lems iš viso 200 kreditų Jūsų kazino paskyroje – 50 proc. pinigų likutis ir 50 proc. premijos likutis. Taigi, kol bus patenkinti statymo reikalavimai, už žaidimus pastatyti pinigai suteiks 50 proc. pinigų likutį ir 50 proc. premijos likutį. Sukaupti laimėjimai bus priskirti tokiu pačiu būdu (50 proc. Jūsų premijos likučiui ir 50 proc. Jūsų pinigų likučiui). Dėmesio! Bet koks statymas, atliktas naudojant savo pinigus, prieš atsiimant naujo prisijungimo premijos kreditą, iškreips pinigų / premijų santykį, kadangi santykis apskaičiuojamas iš pinigų likučio sumos naujo prisijungimo premijos suteikimo metu.
16. Naujo prisijungimo premijai taikomas 50 kartų žaidimas prieš ją išsiimant. a) Tam tikrų žaidimų žaidimas pridės skirtingą žaidimo reikalavimo procentą:
100 proc. – visi monetiniai žaidimų automatai ir kambario žaidimai
8 proc. – stalo pokeris, ruletė, vaizdo pokeris / „Power“ pokeris (išskyrus „All Aces“ ir „Jacks or Better“), „Blackjack“ (išskyrus klasikinį „Blackjack“) ir „Casino War“
0 proc. (išskyrus žaidimus) – klasikinis „Blackjack“, „All Aces“ vaizdo / „Power“ pokeris, „Jacks or Better“ vaizdo / „Power“ pokeris, „Baccarats“, „Craps“, „Red Dog“, „Sic Bo“
SVARBU: įnašo procentinė dalis ir žaidimo reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo pasiūlymo ir (arba) geografinės vietos. Šiuo atveju bus taikomos procentinės dalies sumos ir žaidimo reikalavimai, nurodyti pasiūlymo terminuose ir sąlygose. Visada pažiūrėkite konkrečius terminus ir sąlygas, susijusius su kiekvienu pasiūlymu, kad išvengtumėte nesusipratimų. Pastaba: žaidimas (statymas), atliktas naudojant lošimo funkciją visuose monetiniuose automatuose arba dvigubą funkciją visuose vaizdo / „Power“ pokeriuose, neatitiks žaidimo reikalavimų. * Progresiniai žaidimai prisidės prie žaidimo reikalavimo pagal žaidimo tipą. Pavyzdžiui, progresiniai monetiniai žaidimai prisidės 100 proc. prie žaidimo reikalavimo. ** Atkreipkite dėmesį, kad visi žaidimai, žaidžiami MPV („Multiplayer Tournaments“), nebus įskaitomi pagal žaidimo reikalavimą.
17. Įvykdę visus žaidimo reikalavimus, taikomus pirmajai registracijos premijai, galite bet kada išsiimti savo pinigų likutį.
18. Šis premijos pasiūlymas baigiasi gavus pinigus. Bet kokios pretenzijos į šią premiją pateikus prašymą gauti pinigus (laukiama arba sumokėta) bus pripažintos negaliojančiomis.
19. Prieš apdorojant bet kokius išėmimus, bus peržiūrėta, ar Jūsų žaidime nebuvo neteisėtų žaidimo būdų, pavyzdžiui, atliekant vienodos, nulinės maržos statymus arba statant ant to pačio įvykio, bet už kitą baigtį, kurie turi būti laikomi neteisėtu žaidimu registracijos premijos žaidimo reikalavimo tikslais. Kiti neteisėto žaidimo pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, paprasto statymo, kuris lygus arba viršija 30 proc. arba daugiau į Jūsų sąskaitą įskaitytos premijos vertės, atlikimą, kol nepatenkinami tai premijai taikomi statymo reikalavimai. Kazino pasilieka teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra spręsti, kurios veiklos yra „neteisėtas žaidimas“ registracijos premijos žaidimo reikalavimų tikslu, ir sustabdyti išsiėmimą, kai neteisėtas žaidimas neatitinka registracijos premijos žaidimo reikalavimų.
20. Jei Kazino mano, kad Jūs piktnaudžiaujate arba bandote piktnaudžiauti premija arba kitu pasiūlymu, arba galite gauti naudos piktnaudžiaudami arba būdami nesąžiningi iš lošimo politikos, kurią taikome, Kazino grupė savo nuožiūra gali atšaukti, sustabdyti arba panaikinti Jūsų premiją arba pasiūlymą, arba panaikinti bet kurią politiką laikinai arba visam laikui, arba nutraukti Jūsų prieigą prie Paslaugų ir (arba) užblokuoti Jūsų sąskaitą. Esant tokioms aplinkybėms, Kazino nėra įpareigota grąžinti Jums jokių lėšų, kurios gali būti kitose Jūsų sąskaitose nei originalios depozito sumos.
21. Jeigu registracijos premija lieka nepanaudota Jūsų premijos likutyje du (2) mėnesius ar ilgiau nuo dienos, kai buvo pateikta pretenzija, Kazino nusavins registracijos premiją.
22. Jeigu nenorite jokios registracijos premijos, kurią į Jūsų sąskaitą pervedė Kazino, tuomet Jūs turite teisę prašyti, kad registracijos premija būtų panaikinta iš Jūsų Kazino sąskaitos, jei joks žaidimas nebuvo atliktas naudojant pradinį depozitą arba susijusią registracijos premiją. Jūs galite tai padaryti susisiekę su klientų aptarnavimo tarnyba elektroniniu paštu, telefonu arba tiesioginiu pokalbiu ir ji atšauks registracijos premiją. Jei buvo atliktas žaidimas, tuomet registracijos premija negali būti pašalinta iš Jūsų sąskaitos (taikant pašalinimą arba prašymą aptarnavimo personalui), kol nebus atlikti žaidimo reikalavimai, susiję su registracijos premija.
23. Kazino taisyklės, terminai ir sąlygos taikomi šiam pasiūlymui. Esant prieštaravimui tarp šių su pasiūlymu susijusių taisyklių, terminų ir sąlygų bei Kazino taisyklių terminų ir sąlygų, su pasiūlymu susijusios taisyklės, terminai ir sąlygos turi pirmenybę, bet tik tiek, kiek taisyklės, terminai ir sąlygos prieštarauja vieni kitiems.
24. Bet kokio ginčo atveju Kazino vadovybės sprendimas bus laikomas visišku ir galutiniu. Dėl to nebus susirašinėjama.
25. Kazino vadovybė pasilieka teisę nutraukti arba pakeisti šį Pasiūlymą bet kuriuo metu be įspėjimo.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015 m. liepos 7 d. – 12:43 (GMT)

×

įjunkite-slapukų-priėmimą,-kad-sėkmingai-užsiregistruotumėte-mūsų-svetainėje-ir-galėtumėte-į-ją-įeiti